Hoofdelijke en privé aansprakelijkheid

Geen rechtspersoonlijkheid

In beginsel kent een personenvennootschap geen rechtspersoonlijkheid zoals een B.V. of stichting. Het is echter wel mogelijk om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Dat kan door dit vast te leggen in de vennootschapsovereenkomst en deze overeenkomst in een notariële akte vast te leggen. Personenvennootschappen genieten dus alleen rechtspersoonlijkheid als daar bij het aangaan van de overeenkomst bewust voor is gekozen en daarnaast aan de daarvoor geldende (formele) voorwaarden is voldaan. De vennoten dienen dan tevens de volgende naam voor de vennootschap te voeren: “Openbare vennootschap met Rechtspersoonlijkheid”.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Ieder der vennoten is naast het vennootschapsvermogen voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de eventuele schuldeiser bij ieder der vennoten kunnen aankloppen voor het geheel. De vennoten moeten de schuld dan onderling op elkaar verhalen. Dit geldt niet alleen voor geldschulden, maar ook andere (nakoming) van verbintenissen. Crediteuren hoeven zich niet eerst tot de vennootschap te wenden (mag wel), maar kunnen direct op basis van de gegevens die bekend zijn in het handelsregister de vennoten in persoon aanspreken.

Het is niet mogelijk deze hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in de overeenkomst. De enige vennoot die niet hoofdelijk aansprakelijk is, zijn vennoten zonder enige beheersbevoegdheid, ook wel commanditaire vennoten genoemd.

Als blijkt dat het gemeenschappelijk vermogen van de vennootschap onvoldoende is om alle bedrijfsschulden te voldoen zullen de vennoten in privé aansprakelijk gesteld kunnen worden.

1. Algemene voorwaarden

Als u met meerdere opdrachtgegevens of klanten werkt is het verstandig niet steeds over de afzonderlijke transactievoorwaarden te onderhanden, maar deze uit te werken in algemene voorwaarden die op alle transacties van toepassing zijn. Omdat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle handelstransacties en aansprakelijkheden van de onderneming beperken, is het verstandig deze op te laten stellen door een jurist die kennis heeft van uw branche waarin u actief bent.

Algemene voorwaarden opstellen >>

2. Zakelijke verzekering

Niet alle zakelijke risico’s kunnen afgewend worden door het hanteren van algemene voorwaarden. Daarom is het zeer verstandig naast AV een zakelijke verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de schadeclaims die voortvloeien uit beroeps-, bedrijfs- of productfouten. Als de het vermogen van de onderneming onvoldoende is om de juridische kosten en financiële gevolgen van een schadeclaim te betalen dan kunt u hiervoor persoonlijk aansprakelijk voor gesteld worden.

Zakelijke verzekering >>

3. Huwelijkse voorwaarden

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan zijn de vermogensbestanddelen van u en uw verdeeld in één boedel. Mocht u in privé aansprakelijk gesteld worden voor schulden van uw onderneming, dan wordt er door de schuldeiser geen onderscheid gemaakt tussen goederen en gelden van u en uw partner. Wilt u dat het vermogen van uw partner beschermd wordt? Dan is het verstandig dit vast te laten leggen bij de notaris. Dit kan door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Lees meer hierover op onze website.

Huwelijkse voorwaarden opstellen >>